16 kwietnia 2016

Eliminacje do Mistrzostw Polski w "Królestwo w Budowie"! Zapraszamy!Zapraszamy do udziału w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w "Królestwo w Budowie", które odbędą się 23 kwietnia na piątej edycji Cyklicznego Festiwalu Gier - Games Days Rzeszów o godzinie 13.00 w Osiedlowym Klubie Kultury "Gwarek" na ul. Bohaterów 5 w Rzeszowie.

Biorąc udział w Eliminacjach uczestnik zaświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Mistrzostw i tym samym wyraża zgodę na przesłane swoich danych firmie Rebel oraz, w razie ewentualnego zwycięstwa, na publikację swojego zdjęcia z eliminacji i finału.

1.Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach - turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy.
Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 w Gdańsku, w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY.

UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI “KRÓLESTWA W BUDOWIE”

1.Udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów przedłożonej sędziemu podczas turnieju.
2. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów organizujących turnieje eliminacyjne.
3. Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych, o ile już nie zakwalifikowała się do finału.
4. Osoba, która już została zakwalifikowana do finału, nie może wziąć udziału w kolejnych eliminacjach pod groźbą dyskwalifikacji z Mistrzostw i zakazem brania udziału w Mistrzostwach przeprowadzanych przez Organizatora w latach 2017 i 2018.
5. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie się do wzięcia udziału w turnieju eliminacyjnym w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.
6. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania) oraz wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku na stronie internetowej Mistrzostw i innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
7. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, proszone są w miarę możliwości o poinformowanie Organizatora przynajmniej na 3 dni przed datą finałów).

TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW “KRÓLESTWA W BUDOWIE”

Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w finałach Mistrzostw.
1. Jeśli zwycięzca eliminacji odmówi wzięcia udziału w finałach, prawo do udziału w finale przechodzi na osobę, która zajęła drugie miejsce.
2. Jeśli osoba, która zajęła drugie miejsce zakwalifikowała się z innych eliminacji lub nie może wziąć udziału w finale, z danych eliminacji nie zostaje zaproszony żaden gracz.
3. Rozgrywki w trakcie finału na danym etapie przeprowadzane są na tych samych planszach z tymi samymi kartami Budowniczych na każdym stole.
4. W turnieju finałowym rozgrywane są dwie rundy eliminacyjne, jedna runda półfinałowa (dwa stoły po 4 osoby) i jedna runda finałowa.
5. W przypadku remisu w rundzie finałowej wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w rozgrywce półfinałowej.
6. W przypadku dalszego remisu nagroda zostaje podzielona równo pomiędzy osoby remisujące.

ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK I TURNIEJÓW

1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.
2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki. Każda rozgrywka musi mieć minimalnie 3 i maksymalnie 4 uczestników.
3. Sędzia losowo przydziela graczom miejsca przy stołach w każdej rundzie.
4. Pierwszy gracz w każdej rozgrywce wybierany jest losowo, drugim graczem zostaje osoba siedząca po lewej, itd.
5. Każdy turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym - tzn. zwycięzcy poszczególnych rozgrywek przechodzą do kolejnych rund.

NIESPORTOWE ZACHOWANIA

1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić sędziemu nieprawidłowe zachowania współgraczy. Zgłoszeniu podlegają:
1. próby złamania zasad,
2. próby podglądania kart współgraczy lub zakrytych kart na stole,
3. celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić im rozgrywkę,
4. poprawianie elementów znajdujących się już na planszy bez pozwolenia sędziego,
5. celowe przedłużanie rozgrywki (tura gracza nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty),
6. próby kontaktu z osobami postronnymi,
7. korzystanie z urządzeń elektronicznych, które mogą wpłynąć na wynik rozgrywki,
8. podpowiadanie,
9. niekulturalne zachowanie wobec sędziów, organizatorów lub współgraczy.
10. Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że było ważkie, sędzia ma prawo dać winnemu graczowi ostrzeżenie lub zdecydować o jego dyskwalifikacji.
11. Sędzia ma prawo ostrzec uczestnika o groźbie dyskwalifikacji, gdy dostrzeże groźbę niesportowego zachowania, jak i zdyskwalifikować gracza za złamanie regulaminu.

NAGRODY

Nagrody w turniejach eliminacyjnych
1. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce jako pierwsza wybiera dla siebie nagrodę spomiędzy gier “Łowcy Skarbów” , “Szalona Misja” i “Na Grzyby” Osoba, która zajęła drugie miejsce, wybiera z pozostałych dwóch gier. Ostatnia gra przypada osobie, która zajęła trzecie miejsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
3.Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Mistrzostw (www.rebel.pl/mistrzostwa).

0 komentarze:

Prześlij komentarz