16 kwietnia 2016

Eliminacje do Mistrzostw Polski w "Carcassonne"! Zapraszamy!


Zapraszamy do udziału w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w "Carcassonne", które odbędą się 24 kwietnia na piątej edycji Cyklicznego Festiwalu Gier - Games Days Rzeszów o godzinie 12.00 w Osiedlowym Klubie Kultury "Gwarek" na ul. Bohaterów 5 w Rzeszowie.

Na zwycięzców czekają nagrody sponsorowane przez Wydawnictwo Bard i wyjazd na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Krakowie.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa:

1. ORGANIZATOR

§ Organizatorem VI Mistrzostw Polski Carcassonne jest wydawnictwo Bard Centrum Gier, 
nazywane dalej Organizatorem.
§ Turnieje eliminacyjne do VI Mistrzostw Polski Carcassonne oraz Finał prowadzone są przez 
pracowników wydawnictwa Bard Centrum Gier lub osoby do tego wyznaczone.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

§ W mistrzostwach i eliminacjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i nieletnie za ustnym lub 
pisemnym pozwoleniem opiekuna prawnego.
§ Zgłoszenie do udziału w turnieju eliminacyjnym jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
§ Organizator prowadzi i aktualizuje listę uczestników podczas każdego turnieju eliminacyjnego.
§ Lista finalistów publikowana będzie na stronie oraz profilach Facebook Organizatora oraz gry 
Carcassonne.
§ Lista finalistów może być również publikowana na stronach partnerów oraz patronów 
medialnych mistrzostw.
§ Publikowane będą wyłącznie imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do udziałów finałach.
§ Firma Bard Centrum Gier zastrzega sobie prawo do wykorzystania imion i nazwisk 
uczestników w celu ogłoszenia list rankingowych.
§ Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w 
eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, 
proszone są w miarę możliwości o poinformowanie organizatora przynajmniej na 3 dni przed 
datą finałów).
§ Każdy gracz może brać udział w eliminacjach do czasu zakwalifikowania się do rundy 
finałowej.
§ Osoby zakwalifikowane do finałów nie mogą brać udziału w kolejnych eliminacjach.
§ Uczestnicy przed przystąpieniem do turnieju eliminacyjnego będą proszeni o wypełnienie 
„Karty uczestnika”.

3. ORGANIZACJA TURNIEJU

§ Ilość turniejów eliminacyjnych jest nieograniczona i zależna od ilości chętnych do ich 
przeprowadzenia.
§ W turnieju eliminacyjnym może wziąć udział dowolna liczba graczy.
§ Aby eliminacje mogły się odbyć, musi wziąć w nich udział minimum ośmiu graczy.
§ Do finału przechodzą osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w turnieju eliminacyjnym.
§ Wszystkie turnieje eliminacyjne oraz finały przeprowadzone zostaną na bazie podstawowej 
wersji Carcassonne (Nowa edycja 2015). - Instrukcja dostępna na stronie 
www.wydawnictwo.bard.pl
§ Gra kończy się, kiedy zostanie położona ostatnia płytka lub po upłynięciu określonego w 
regulaminie czasu rozgrywki.
§ Eliminacje podzielone są na dwa etapy (wyjątkiem są eliminacje w których bierze udział 8 
osób).
§ Punktacja prowadzona jest w dwóch systemach:
a) małe punkty zwycięstwa (punkty zdobywane podczas gry)
b) duże punkty zwycięstwa - zdobywane za zajęcie konkretnego miejsca w danej rozgrywce 
według poniższego
schematu:
1. Miejsce – 3 duże punkty
2. Miejsce – 2 duże punkty
3. Miejsce – 1 duży punkt
4. Miejsce – 0 dużych punktów
5. Miejsce - 0 dużych punktów - tylko w sytuacji kiedy gracze dzieleni są po 5 osób na jeden 
stolik (Patrz niżej).
§ Każda rozgrywka trwa maksymalnie 40 minut lub do zakończenia gry na wszystkich stołach.
§ Liczba rund eliminacyjnych w pierwszym etapie turnieju zależy od liczby graczy:
a) od 9 do 16 graczy należy przeprowadzić 3 rundy eliminacyjne,
b) od 17 do 32 graczy należy przeprowadzić 4 rundy eliminacyjne,
c) od 33 graczy należy przeprowadzić 5 rund eliminacyjnych,
§ Jeżeli w eliminacjach bierze udział 8 graczy, rozgrywane jest wyłącznie TOP 8.
§ Na początku pierwszej rundy eliminacyjnej, gracze przydzielani są losowo po 4 osoby do 
jednego stolika.
(W przypadku bardzo dużej liczby uczestników eliminacji, gracze mogą być podzieleni po 5 
osób)
§ Jeżeli liczba graczy nie jest podzielna przez 4, tworzony jest stolik 3 osobowy (przy zachowaniu 
normalnego podziału punktów za miejsca). Zatem gracz pierwszy otrzyma 3 duże punkty, gracz 
drugi 2 duże punkty, natomiast gracz trzeci 1 duży punkt.
§ Może się zdarzyć, że po podzieleniu graczy zostaną tylko 2 osoby, w tej sytuacji, z ostatniego 
stolika 4 osobowego i 2 pozostałych osób tworzymy 2 stoliki 3 osobowe.

4. ROZGRYWKA

§ Eliminacje rozgrywane są w następujący sposób:
a) w pierwszej rundzie eliminacyjnej gracze są przydzielani do stolików losowo
b) w kolejnych rundach graczy dobiera się w spośród tych uczestników, którzy dotychczas 
zdobyli jednakową liczbę dużych punktów, a o kolejności decyduje liczba małych punktów.
§ Do rundy finałowej (TOP 8) przechodzą gracze, którzy po rundach eliminacyjnych zdobyli 
najwięcej „Dużych Punktów”.
§ W przypadku kiedy 2 lub więcej osób ma taką samą liczbę „Dużych punktów”, o tym, która z 
nich przechodzi do TOP 8, decyduje suma małych punktów zdobytych podczas rund 
eliminacyjnych.
§ Jeżeli i to nie pozwoliło wyłonić ostatniej osoby do TOP 8, należy sprawdzić czy sporni gracze 
grali ze sobą w trakcie rund eliminacyjnych, a do TOP 8 przechodzi gracz, który zajął wyższe 
miejsce przy stoliku.
§ TOP 8 rozgrywane jest według systemu pucharowego. Osoba z najwyższą liczbą „Dużych 
punktów” gra z osobą, która ma ich najmniej itd.
§ Pojedynki TOP 8 toczone są 1 vs 1. Przegrany gracz eliminowany jest z dalszej rozgrywki.
§ Przegrani z pojedynków półfinałowych rozgrywają mecz o trzecie miejsce.
§ Finał turnieju eliminacyjnego nie ma ograniczeń czasowych.
§ Osoby, które zajęły miejsca 1-3 w eliminacjach, otrzymują prawo do wzięcia udziału w Finale V 
Mistrzostw Polski Carcassonne.

5. INFORMACJE DODATKOWE

§ W sytuacji nie przewidzianej przez regulamin, ostatnie słowo należy do osoby prowadzącej 
eliminacje.
§ Finał VI Mistrzostw Polski Carcassonne jest rogrywany według regulaminu turniejów 
eliminacyjnych.
§ Nagrodą za Mistrzostwo Polski Carcassonne jest refundacja wyjazdu na mistrzostwa świata w 
Essen w wysokości 150 euro wypłacana do 7 dni po powrocie z finałów w Essen (warunkiem 
otrzymania refundacji jest
wzięcie udziału w finałach) oraz nagrody rzeczowe.
§ Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować pod adres mailowy: wydawnictwo@bard.pl

0 komentarze:

Prześlij komentarz