Zapraszamy do naszego sklepu

Gry planszowe, karciane, bitewne, logiczne oraz familijne.

Turnieje i spotkania towarzyskie

Gamekeeper to nie tylko sklep, organizujemy liczne spotkania z grami planszowymi oraz turnieje.

Games Room

Mamy kilkadziesiąt gier w które możesz zagrać na miejscu oraz poznać ich zasady. Zapraszamy!

A co jeszcze u nas?

Nauka malowania figurek na cyklicznych Paint Day'ach oraz wiele innych atrakcji!

Profesjonalna obsługa i miła atmosfera

Możesz nam zaufać, o grach wiemy prawie wszystko. Chętnie doradzimy i pomożemy wybrać grę dla Ciebie.

25 kwietnia 2016

Turnieje Game Day Shadows over Innistrad!


Wszystkich graczy formatu Standard (T2) zapraszamy Game Day Shadows over Innistrad, w którym będziecie mieli okazję zgarnąć naprawdę zacne nagrody! W związku z tym, że w niedzielę jest 1 maja i sporo z Was nie będzie miało opcji zagrania, udało nam się oba turnieje zasankcjonować w sobotę.Oto szczegóły:

Data: 30 kwietnia (sobota)
Godzina: zapisy 10:30, start 11:00, drugi turniej 14:30.
Miejsce: GAMEKEEPER
Format: Standard (T2)
Wpisowe: 15 zł/booster do puli od gracza
Nagrody:
- boostery z edycji Shadows over Innistrad
- każdy uczestnik otrzyma kartę promo Incorrigible Youths

- TOP 8 otrzymuje kartę PROMO FOIL Anguished Unmaking

- na Zwycięzcę turnieju czeka play mata z unikatową grafiką!

Zapisów można dokonywać mailowo: gamekeeper.sklep@gmail.com, telefonicznie: 17 770 72 25, osobiście w sklepie lub przez nasz profil na Facebooku.

Zapraszamy!


16 kwietnia 2016

Eliminacje do Mistrzostw Polski w "Królestwo w Budowie"! Zapraszamy!Zapraszamy do udziału w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w "Królestwo w Budowie", które odbędą się 23 kwietnia na piątej edycji Cyklicznego Festiwalu Gier - Games Days Rzeszów o godzinie 13.00 w Osiedlowym Klubie Kultury "Gwarek" na ul. Bohaterów 5 w Rzeszowie.

Biorąc udział w Eliminacjach uczestnik zaświadcza, iż zapoznał się z regulaminem Mistrzostw i tym samym wyraża zgodę na przesłane swoich danych firmie Rebel oraz, w razie ewentualnego zwycięstwa, na publikację swojego zdjęcia z eliminacji i finału.

1.Mistrzostwa prowadzone są w dwóch etapach - turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy.
Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostaną zakwalifikowani do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniu 19 listopada 2016 w Gdańsku, w trakcie jesiennej edycji Festiwalu GRAMY.

UDZIAŁ W MISTRZOSTWACH POLSKI “KRÓLESTWA W BUDOWIE”

1.Udział w Mistrzostwach mogą wziąć osoby pełnoletnie oraz osoby nieletnie po uzyskaniu zgody prawnych opiekunów przedłożonej sędziemu podczas turnieju.
2. W turnieju nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz Partnerów organizujących turnieje eliminacyjne.
3. Jedna osoba może wziąć udział w kilku turniejach eliminacyjnych, o ile już nie zakwalifikowała się do finału.
4. Osoba, która już została zakwalifikowana do finału, nie może wziąć udziału w kolejnych eliminacjach pod groźbą dyskwalifikacji z Mistrzostw i zakazem brania udziału w Mistrzostwach przeprowadzanych przez Organizatora w latach 2017 i 2018.
5. Warunkiem uczestnictwa w Mistrzostwach jest zgłoszenie się do wzięcia udziału w turnieju eliminacyjnym w sposób przewidziany w danym turnieju oraz pojawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu.
6. Uczestnik Mistrzostw wyraża zgodę na przekazanie Organizatorowi swoich danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, miasto zamieszkania) oraz wyraża zgodę na publikację swojego nazwiska i wizerunku na stronie internetowej Mistrzostw i innych kanałach komunikacyjnych Organizatora.
7. Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, proszone są w miarę możliwości o poinformowanie Organizatora przynajmniej na 3 dni przed datą finałów).

TURNIEJ FINAŁOWY MISTRZOSTW “KRÓLESTWA W BUDOWIE”

Zwycięzcy turniejów eliminacyjnych zostają zaproszeni do wzięcia udziału w finałach Mistrzostw.
1. Jeśli zwycięzca eliminacji odmówi wzięcia udziału w finałach, prawo do udziału w finale przechodzi na osobę, która zajęła drugie miejsce.
2. Jeśli osoba, która zajęła drugie miejsce zakwalifikowała się z innych eliminacji lub nie może wziąć udziału w finale, z danych eliminacji nie zostaje zaproszony żaden gracz.
3. Rozgrywki w trakcie finału na danym etapie przeprowadzane są na tych samych planszach z tymi samymi kartami Budowniczych na każdym stole.
4. W turnieju finałowym rozgrywane są dwie rundy eliminacyjne, jedna runda półfinałowa (dwa stoły po 4 osoby) i jedna runda finałowa.
5. W przypadku remisu w rundzie finałowej wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w rozgrywce półfinałowej.
6. W przypadku dalszego remisu nagroda zostaje podzielona równo pomiędzy osoby remisujące.

ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK I TURNIEJÓW

1. W każdym turnieju eliminacyjnym oraz turnieju finałowym zostanie wyznaczony Sędzia, który podejmuje decyzje w trakcie trwania turnieju. Decyzje sędziego są ostateczne.
2. Sędzia decyduje o tym, jak uczestnicy zostają podzieleni na rozgrywki. Każda rozgrywka musi mieć minimalnie 3 i maksymalnie 4 uczestników.
3. Sędzia losowo przydziela graczom miejsca przy stołach w każdej rundzie.
4. Pierwszy gracz w każdej rozgrywce wybierany jest losowo, drugim graczem zostaje osoba siedząca po lewej, itd.
5. Każdy turniej będzie rozgrywany systemem pucharowym - tzn. zwycięzcy poszczególnych rozgrywek przechodzą do kolejnych rund.

NIESPORTOWE ZACHOWANIA

1. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić sędziemu nieprawidłowe zachowania współgraczy. Zgłoszeniu podlegają:
1. próby złamania zasad,
2. próby podglądania kart współgraczy lub zakrytych kart na stole,
3. celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić im rozgrywkę,
4. poprawianie elementów znajdujących się już na planszy bez pozwolenia sędziego,
5. celowe przedłużanie rozgrywki (tura gracza nie powinna trwać dłużej niż 3 minuty),
6. próby kontaktu z osobami postronnymi,
7. korzystanie z urządzeń elektronicznych, które mogą wpłynąć na wynik rozgrywki,
8. podpowiadanie,
9. niekulturalne zachowanie wobec sędziów, organizatorów lub współgraczy.
10. Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że było ważkie, sędzia ma prawo dać winnemu graczowi ostrzeżenie lub zdecydować o jego dyskwalifikacji.
11. Sędzia ma prawo ostrzec uczestnika o groźbie dyskwalifikacji, gdy dostrzeże groźbę niesportowego zachowania, jak i zdyskwalifikować gracza za złamanie regulaminu.

NAGRODY

Nagrody w turniejach eliminacyjnych
1. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce jako pierwsza wybiera dla siebie nagrodę spomiędzy gier “Łowcy Skarbów” , “Szalona Misja” i “Na Grzyby” Osoba, która zajęła drugie miejsce, wybiera z pozostałych dwóch gier. Ostatnia gra przypada osobie, która zajęła trzecie miejsce.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Każda osoba biorąca udział w Mistrzostwach potwierdza znajomość i akceptację regulaminu Mistrzostw.
2.Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
3.Aktualny i pełny regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej Mistrzostw (www.rebel.pl/mistrzostwa).

Eliminacje do Mistrzostw Polski w "Carcassonne"! Zapraszamy!


Zapraszamy do udziału w Eliminacjach do Mistrzostw Polski w "Carcassonne", które odbędą się 24 kwietnia na piątej edycji Cyklicznego Festiwalu Gier - Games Days Rzeszów o godzinie 12.00 w Osiedlowym Klubie Kultury "Gwarek" na ul. Bohaterów 5 w Rzeszowie.

Na zwycięzców czekają nagrody sponsorowane przez Wydawnictwo Bard i wyjazd na Mistrzostwa Polski, które odbędą się w Krakowie.

Regulamin oraz zasady uczestnictwa:

1. ORGANIZATOR

§ Organizatorem VI Mistrzostw Polski Carcassonne jest wydawnictwo Bard Centrum Gier, 
nazywane dalej Organizatorem.
§ Turnieje eliminacyjne do VI Mistrzostw Polski Carcassonne oraz Finał prowadzone są przez 
pracowników wydawnictwa Bard Centrum Gier lub osoby do tego wyznaczone.

2. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

§ W mistrzostwach i eliminacjach mogą wziąć udział osoby pełnoletnie i nieletnie za ustnym lub 
pisemnym pozwoleniem opiekuna prawnego.
§ Zgłoszenie do udziału w turnieju eliminacyjnym jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
§ Organizator prowadzi i aktualizuje listę uczestników podczas każdego turnieju eliminacyjnego.
§ Lista finalistów publikowana będzie na stronie oraz profilach Facebook Organizatora oraz gry 
Carcassonne.
§ Lista finalistów może być również publikowana na stronach partnerów oraz patronów 
medialnych mistrzostw.
§ Publikowane będą wyłącznie imiona i nazwiska osób zakwalifikowanych do udziałów finałach.
§ Firma Bard Centrum Gier zastrzega sobie prawo do wykorzystania imion i nazwisk 
uczestników w celu ogłoszenia list rankingowych.
§ Każdy z uczestników może w dowolnej chwili zrezygnować z wzięcia udziału zarówno w 
eliminacjach, jak i finałach (osoby, które chcą zrezygnować lub nie mogą stawić się na finały, 
proszone są w miarę możliwości o poinformowanie organizatora przynajmniej na 3 dni przed 
datą finałów).
§ Każdy gracz może brać udział w eliminacjach do czasu zakwalifikowania się do rundy 
finałowej.
§ Osoby zakwalifikowane do finałów nie mogą brać udziału w kolejnych eliminacjach.
§ Uczestnicy przed przystąpieniem do turnieju eliminacyjnego będą proszeni o wypełnienie 
„Karty uczestnika”.

3. ORGANIZACJA TURNIEJU

§ Ilość turniejów eliminacyjnych jest nieograniczona i zależna od ilości chętnych do ich 
przeprowadzenia.
§ W turnieju eliminacyjnym może wziąć udział dowolna liczba graczy.
§ Aby eliminacje mogły się odbyć, musi wziąć w nich udział minimum ośmiu graczy.
§ Do finału przechodzą osoby, które zajęły pierwsze trzy miejsca w turnieju eliminacyjnym.
§ Wszystkie turnieje eliminacyjne oraz finały przeprowadzone zostaną na bazie podstawowej 
wersji Carcassonne (Nowa edycja 2015). - Instrukcja dostępna na stronie 
www.wydawnictwo.bard.pl
§ Gra kończy się, kiedy zostanie położona ostatnia płytka lub po upłynięciu określonego w 
regulaminie czasu rozgrywki.
§ Eliminacje podzielone są na dwa etapy (wyjątkiem są eliminacje w których bierze udział 8 
osób).
§ Punktacja prowadzona jest w dwóch systemach:
a) małe punkty zwycięstwa (punkty zdobywane podczas gry)
b) duże punkty zwycięstwa - zdobywane za zajęcie konkretnego miejsca w danej rozgrywce 
według poniższego
schematu:
1. Miejsce – 3 duże punkty
2. Miejsce – 2 duże punkty
3. Miejsce – 1 duży punkt
4. Miejsce – 0 dużych punktów
5. Miejsce - 0 dużych punktów - tylko w sytuacji kiedy gracze dzieleni są po 5 osób na jeden 
stolik (Patrz niżej).
§ Każda rozgrywka trwa maksymalnie 40 minut lub do zakończenia gry na wszystkich stołach.
§ Liczba rund eliminacyjnych w pierwszym etapie turnieju zależy od liczby graczy:
a) od 9 do 16 graczy należy przeprowadzić 3 rundy eliminacyjne,
b) od 17 do 32 graczy należy przeprowadzić 4 rundy eliminacyjne,
c) od 33 graczy należy przeprowadzić 5 rund eliminacyjnych,
§ Jeżeli w eliminacjach bierze udział 8 graczy, rozgrywane jest wyłącznie TOP 8.
§ Na początku pierwszej rundy eliminacyjnej, gracze przydzielani są losowo po 4 osoby do 
jednego stolika.
(W przypadku bardzo dużej liczby uczestników eliminacji, gracze mogą być podzieleni po 5 
osób)
§ Jeżeli liczba graczy nie jest podzielna przez 4, tworzony jest stolik 3 osobowy (przy zachowaniu 
normalnego podziału punktów za miejsca). Zatem gracz pierwszy otrzyma 3 duże punkty, gracz 
drugi 2 duże punkty, natomiast gracz trzeci 1 duży punkt.
§ Może się zdarzyć, że po podzieleniu graczy zostaną tylko 2 osoby, w tej sytuacji, z ostatniego 
stolika 4 osobowego i 2 pozostałych osób tworzymy 2 stoliki 3 osobowe.

4. ROZGRYWKA

§ Eliminacje rozgrywane są w następujący sposób:
a) w pierwszej rundzie eliminacyjnej gracze są przydzielani do stolików losowo
b) w kolejnych rundach graczy dobiera się w spośród tych uczestników, którzy dotychczas 
zdobyli jednakową liczbę dużych punktów, a o kolejności decyduje liczba małych punktów.
§ Do rundy finałowej (TOP 8) przechodzą gracze, którzy po rundach eliminacyjnych zdobyli 
najwięcej „Dużych Punktów”.
§ W przypadku kiedy 2 lub więcej osób ma taką samą liczbę „Dużych punktów”, o tym, która z 
nich przechodzi do TOP 8, decyduje suma małych punktów zdobytych podczas rund 
eliminacyjnych.
§ Jeżeli i to nie pozwoliło wyłonić ostatniej osoby do TOP 8, należy sprawdzić czy sporni gracze 
grali ze sobą w trakcie rund eliminacyjnych, a do TOP 8 przechodzi gracz, który zajął wyższe 
miejsce przy stoliku.
§ TOP 8 rozgrywane jest według systemu pucharowego. Osoba z najwyższą liczbą „Dużych 
punktów” gra z osobą, która ma ich najmniej itd.
§ Pojedynki TOP 8 toczone są 1 vs 1. Przegrany gracz eliminowany jest z dalszej rozgrywki.
§ Przegrani z pojedynków półfinałowych rozgrywają mecz o trzecie miejsce.
§ Finał turnieju eliminacyjnego nie ma ograniczeń czasowych.
§ Osoby, które zajęły miejsca 1-3 w eliminacjach, otrzymują prawo do wzięcia udziału w Finale V 
Mistrzostw Polski Carcassonne.

5. INFORMACJE DODATKOWE

§ W sytuacji nie przewidzianej przez regulamin, ostatnie słowo należy do osoby prowadzącej 
eliminacje.
§ Finał VI Mistrzostw Polski Carcassonne jest rogrywany według regulaminu turniejów 
eliminacyjnych.
§ Nagrodą za Mistrzostwo Polski Carcassonne jest refundacja wyjazdu na mistrzostwa świata w 
Essen w wysokości 150 euro wypłacana do 7 dni po powrocie z finałów w Essen (warunkiem 
otrzymania refundacji jest
wzięcie udziału w finałach) oraz nagrody rzeczowe.
§ Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować pod adres mailowy: wydawnictwo@bard.pl

Games Days Rzeszów 5 już niebawem! Będzie się działo!


Gracie w gry bez prądu? Tak? To świetnie! Nie? To doskonała okazja, żeby się wkręcić. Już 23 i 24 kwietnia w Osiedlowym Klubie Kultury "Gwarek" na ulicy Bohaterów 5 w Rzeszowie odbędzie się kolejna edycja Cyklicznego Festiwalu Gier - Games Days Rzeszów. Festiwal kierowany jest zarówno na początkujących jak i zaawansowanych graczy. Jak zwykle w programie znajdą się wszelkiego rodzaju atrakcje m.in. kalambury z nagrodami, turniej familijnej gry planszowej "Carcassonne" oraz "Królestwa w Budowie". Będzie również możliwość skorzystania z mini bufetu i spróbowania legendarnych już gofrów, które pojawiają się w menu podczas każdej edycji! Więcej szczegółów na temat imprezy znajdziecie pod linkiem na stronie wydarzenia na Facebooku

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!